QR code

Woodplast Trade, s.r.o.

Mierová 1973/79
066 01 Humenné
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

TEL.:
0905 449 621, 0907 579 078
E-MAIL:
woodplast@woodplast.sk 

IČO:
46 825 177 
Obchodný register Okresného súdu v Prešove, oddiel s. r. o., vložka č.  26675/P